Eva Orrsjö

6 Mars- 21 Mars

Vernissage är inställd, dock kommer utvalda verk av Eva Orrsjö visas under utställningsperioden.

Oscar Gard Montan

27 mars - 18 april

Marie Capaldi

24 april - 9 maj

Hanna Järlehed

15 maj -13 juni